Tilbage

 

 

JOTA / JOTI 2001

 

Nr. Løgum, Løgumkloster og Tønder grupper   JOTA / JOTI   OZ5LKO


Velkommen til den danske åbningsstation for JOTA 2001.

 

For 6. år i træk er de 3 KFUM-Spejdergrupper fra Nr. Løgum, Løgumkloster og Tønder gået sammen om dette spændende arrangement sammen med 5 radioamatører fra OZ5LKO, hvor vi er 25 spejdere.

 

Brian Lodahl, formand for JOTA udvalget, t.v.

og landsformanden for Experimenterende Danske Radioamatører,

Niels Krogh Hansen, OZ1IKW, som forestod åbningen af dette års JOTA / JOTI

Udstyr til weekenden:

Station: 2-m Yaesu FT-225 RD samt Yaesu FT-90

Antenner: 5/8 GP samt en Triax 8 elem. lodret beamantenne

HF-stationer: Kenwood TS 870 og Sommerkamp FT-77

Antenner: Delta-loop samt GPA 50

2 pc'er en til JOTI + en til dagbog og internetside.

 

 

                                          Weekendprogram

Lørdag:

9.00      Vi starter med flaghejsning og spejdersangen og byder alle velkommen.

10.00     Niels Krogh Hansen OZ1IKW holder åbningstalen – derefter chekin.

             Under chekin deles spejderne op i 3 hold, hvor de får en orientering:

    1.  Radioen, antenne, hvordan virker de, teknik, frekvenser

    2.  Q-koder, fonetisk alfabet, hvad snakker man om / ikke om

    3.  JOTI: Chatprogrammet, etik, hvordan gør man

             Herefter deles spejderne mellem stationerne og cirkulerer.

12.00     Frokost  

14.15     Ud og få frisk luft

             JOTA/JOTI          

15.00     Kaffe og kage

             JOTA/JOTI

18.00     Aftensmad

             JOTA/JOTI

21.00     Lejrbål

23.00    Go’nat  ???

Søndag

  7.30     Morgenvækning

  8.00     Morgenmad

             JOTA/JOTI

10.00     Rengøring

10.45     Afslutning

     

Der er fuld aktivitet på HF stationerne

           

Der skal også være tid til andet end radio.                                                Uden mad og drikke...                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor