Forside| Klub kalender | Bestyrelsen | Vedtægter| Links | Vongshøj Rptr. | Referat fra Generalforsamling | Partytelt | Arkiv

 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN D. 3 April 2019

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

RADIOKLUBBEN OZ5LKO LØGUMKLOSTER 3. APRIL 2019.


Deltagere: Kaj OZ1GHK, Ingemann OZ6IG, Stefan OZ5ST, Hans Christian OZ8HC, Ivan OZ1HYG og Birger OZ1CCY.


Punkt 1. Valg af dirigent

Stefan OZ5ST blev valgt, og Ingemann OZ6IG blev valgt til referent.


Punkt 2. Formandens beretning

Endnu et år er gået, og vore aktiviteter har koncentreret sig om Agerskov forårsmarked, Field-day og JOTA.

OZ5LKO havde sammen med Harald OZ7HF en stand på Agerskov marked 2018, som gav et tilskud til klubkassen.

Field-day 2018 indbragte en 3. plads samlet med 470322 points. På 80m og 20m scorede vi førstepladsen på CW (FT8).

Field-day ‘en blev afholdt i et samarbejde med Sønderborg, og fungerede rigtigt fint. Det er mit indtryk, at vi gentager samarbejdet i år.

Der er lavet en film om vores Field-day, som kan ses på hjemmesiden.

Igen i år kørte vi JOTA for spejderne både i Løgumkloster og Hjordkær. OZ1KFQ, OZ1ILJ OG OZ1GHK kørte 2m og DMR samt FT8 og SSB på 80m. OZ8HC og OZ5ST kørte for Hjordkær. I Løgumkloster blev der også afholdt et lille ræveløb.


Efter Field-day blev vi nogle, der fik interesse for FT8, så nu er OZ6IG, OZ1CCY og OZ1GHK i gang med FT8 med stor succes og kommer ret vidt omkring.


Vi havde en hyggelig juleafslutning hos Ingemann OZ6IG, hvor vi også beskæftigede os lidt med FT8.


Formandens beretning blev vedtaget.


Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som udviste et beskedent overskud på kr. 96,10. Der er udestående for kr. 600 hvoraf kr. 400 er indgået. De kommer dog først med i regnskabet for 2019.

Regnskabet blev herefter vedtaget.


Punkt 4. Fastsættelse af kontingent helårligt.

Kontingentet fortsætter uændret med kr. 225 årligt.


Punkt 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.


Punkt 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Kenneth OZ9UIF var ikke tilstede, men villig til at modtage genvalg. Kenneth blev valgt.


Punkt 7. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Hans Christian OZ8HC og Stefan OZ5ST blev genvalgt.


Punkt 8. Valg af revisor for en 1-årig periode.

Stefan OZ5ST blev genvalgt.


Punkt 9. Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Birger OZ1CCY blev valgt.


Punkt 10. Nedsættelse af aktivitetsudvalg – Field-day.

Stefan OZ5ST, Hans Christian OZ8HC, Kaj OZ1GHK og Birger OZ1CCY blev valgt.


Punkt 11. Eventuelt.

Der blev foreslået en vedtægtsændring til vedtagelse på generalforsamlingen 2019, nemlig at indkaldelse til generalforsamlingen fremover sker på klubbens hjemmeside og med e-mail direkte til medlemmerne.


Herefter var generalforsamlingen slut, og klubben var vært ved en kop kaffe og wienerbrød.

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor